TNS SIFO blir preferred partner till Working for Change 2012

Working for Change är en nationell rekryteringsmässa och konferens för att söka, attrahera och rekrytera internationell kompetens i och till Sverige samt diskutera och ta del av den senaste kunskapen om hur Sverige och dess företag och organisationer kan hantera den demografiska utmaningen och krav som ställs.

Working for Change är en nationell rekryteringsmässa och konferens för att söka, attrahera och rekrytera internationell kompetens i och till Sverige samt diskutera och ta del av den senaste kunskapen om hur Sverige och dess företag och organisationer kan hantera den demografiska utmaningen och de krav som ställs på ökad integration och hantering av kulturell mångfald. Mässan äger rum den 4 – 5 december 2012.  


För första gången i historien har Sverige fler äldre människor än yngre och detta är en utveckling som fortsätter. Behovet av arbetskraft ökar samtidigt som tillgången på den samma är mindre än någonsin.


Vi är mycket stolta över att kunna stödja Working for Change med vår kunskap kring organisation, ledarskap och utmaningar på arbetsmarknaden. Mångfaldsfrågan blir allt viktigare på grund av den demografiska förändringen, men också för att företagen ska kunna möta kundernas krav och förväntningar. Det är också viktigt för att kunna säkra att man har rätt kompetens, säger Yvonne Pernodd, VD på TNS SIFO.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Frida Wentzel, Marketing Director TNS SIFO.
tel. 070-240 55 34, frida.wentzel@tns-sifo.se


 


Om TNS SIFO
TNS SIFO är Sveriges ledande marknadsundersökningsföretag. Vi arbetar med marknadsundersökningar, rådgivning och insikter inom segmentering och positionering, varumärke och kommunikation, produktutveckling, innovation, shopper, kundrelationer samt utvecklar organisationer, medarbetare och ledare. Vi utför även opinionsundersökningar och är specialister på att genomföra intervjuer. TNS SIFO är dessutom den ledande leverantören av konsumentpaneler och räckviddsmätningar för tidningar, Internet och radio. TNS har 15 000 medarbetare och i över 100 länder. TNS är en del av WPP Communications Group. www.tns-sifo.se


Om Working for Change
Working for Change arrangeras av Stockholmsmässan AB och organisationen Diversitas AB med TNS SIFO som preferred partner. Därutöver kommer vi att samarbeta med svenska universitet och högskolor så som Linköpings Universitet samt Karolinska Institutet. Vi arbetar nu med att nå ut till svenska företag och organisationer i syfte att skapa samarbeten. Working for Change syftar till att göra företag och organisationer förberedda för den demografiska utvecklingen och verka för att de har tillräcklig förmåga att hantera kulturell mångfald.


Mer information om Working for Change hittar du på www.workingforchange.se

Annons